Dotacja UE

PPHU „KROPKA” S.C. JOANNA I ARTUR SUFRANEK 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wzrost poziomu innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej oraz nie technologicznej na rynek usług poligraficznych” 

Celem projektu jest:  wzrost poziomu innowacyjności firmy w wyniku wdrożenia innowacyjności procesowej poprzez zakupu nowoczesnych urządzeń poligraficznych, wdrożenie innowacji produktowej w wyniku zaoferowania na rynku 4 nowych usług poligraficznych oraz wdrożenie innowacji organizacyjnej w wyniku zakupu oprogramowania do końca marca 2019 roku.

Zakres projektu: obejmuje nabycie innowacyjnych technologicznie urządzeń poligraficznych, a także sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i urządzeń będących kompatybilnym elementem zestawu do wdrożenia innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.

Efektem projektu będzie: wdrożenie na rynek innowacji procesowej i produktowej, podniesienie jakości dotychczasowych usług poligraficznych w zakresie reklamy i druku wielkoformatowego, poprawa warunków BHP, zastosowanie rozwiązań TIK, wejście na nowe rynki zbytu, wdrożenie innowacji organizacyjnej poprzez wprowadzenie dynamicznej kontroli.

jakości.

Wartość projektu: 511 680,00 zł

Wartość dofinansowania: 187 200,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 30.06.2019 r.


Powered by WordPress. Designed by Woo Themes