Zapytania ofertowe

_ZAPYTANIE Z DNIA 12.09.2017

W związku z planowanymi inwestycjami, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przedstawienie ofert, na poniższe zapytanie ofertowe dot. dostawy komputerów i oprogramowania.
Oferty proszę kierować zgodnie z informacjami podanymi w zapytaniach do dnia 21.09.2017. 

1.
Komputery i oprogramowanie

Specyfikacja i warunki dostawy do pobrania:

KROPKA_zapytanie_ofertowe_komputery_oprogramowanie
KROPKA zapytanie ofertowe komputery i oprogramowanie

 

 

KROPKA_wynik_przetargu_komputery i oprogramowanie

 

_ZAPYTANIE Z DNIA 11.03.2017

W związku z planowanymi inwestycjami, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przedstawienie ofert, na poniższe zapytania ofertowe dot. dostawy urządzeń jak poniżej.
Oferty proszę kierować zgodnie z informacjami podanymi w zapytaniach do dnia 24.03.2017. 

1.
Ploter drukujący lateksowy

Specyfikacja i warunki dostawy do pobrania:

KROPKA_zapytanie_ofertowe_ploter_drukujący
Zapytanie ofertowe ploter drukujący lateksowy

 

 

KROPKA_wynik_przetargu_ploter_drukujący

2.

Laminator rolowy
Specyfikacja i warunki dostawy do pobrania:

KROPKA_zapytanie_ofertowe_laminator_rolowy
Zapytanie ofertowe laminator rolowy

 

 

KROPKA_wynik_przetargu_laminator_rolowy

3.
Gilotyna

Specyfikacja i warunki dostawy do pobrania:

KROPKA_zapytanie_ofertowe_gilotyna
Zapytanie ofertowe gilotyna

 

 

KROPKA_wynik_przetargu_gilotyna


Powered by WordPress. Designed by Woo Themes