Projekty Unijne

Druk wielkoformatowy kropka zabrze

Dotacja

 

Firma PPHU Kropka S.C. Joanna i Artur Sufranek zrealizowała projekt pod nazwą:  
„Rozbudowa firmy poligraficznej PPHU KROPKA w celu wprowadzenia do oferty nowych usług”

Wartość projektu 117.135,29 wartość dofinansowania 70.281,17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Dotacja

 

Firma PPHU Kropka S.C. Joanna i Artur Sufranek zrealizowała projekt pod nazwą:  
„Wzrost konkurencyjności PPHU KROPKA na rynku usług poligraficznych w wyniku zakupu sprzętu i oprogramowania”
Wartość projektu 112.338,09 wartość dofinansowania 67.402,85

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Powered by WordPress. Designed by Woo Themes